ผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับเงิน ท่านอาจเป็นผู้ที่ไม่มีชื่อในการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ มีชื่อแต่รายได้บุคคลเกิน 36,000 บาท/ปี จะต้องไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามแบบรับรองสถานะครัวเรือน ณ ท้องถิ่นที่ท่านลงทะเบียน โดยเร็ว ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 ...สอบถามโทร 02 255 5850 - 7 ต่อ 122, 123, 147 Call Center 081-8833520, 098-0109525 และ 098-8834195 (ในวันและเวลาราชการ)

ความเป็นมาของโครงการ

          โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นนโยบายสำคัญระดับชาติตามแผนบูรณาการการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ซึ่งเป็นการสร้างระบบคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) โดยจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้กับเด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจน หรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน รวมทั้งเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นการประกันสิทธิให้เด็กได้รับสิทธิโดยตรง ทั้งด้านการอยู่รอด...

อ่านต่อ

เอกสารการลงทะเบียน

คุณเข้าข่ายได้รับเงินอุดหนุนหรือไม่?

ข่าวและกิจกรรม

 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอแจ้งการย้ายสถานที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจากสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี...
อ่านต่อ

ครม. เห็นชอบอนุมัติใช้งบกลาง จำนวน ๑,๔๓๗ ล้านบาทเศษ ให้กับผู้มีสิทธิ์ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

วันนี้ (๕ มิ.ย.๖๑) เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่บริเวณชั้น ๑ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน...
อ่านต่อ

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน 25 ธันวาคม 2560

 ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน 25 ธันวาคม 2560
อ่านต่อ

พม.รายงานความคืบหน้าการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กับ รายชื่อในฐานข้อมูลลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐต่อคณะรัฐมนตรี

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘...
อ่านต่อ

คำถามที่พบบ่อย

ถ้าแม่เด็กติดคุกลูกต้องอยู่กับน้า ส่วนพ่อแยกทางกันไปแล้ว แบบนี้แม่เด็กจะสามารถลงทะเบียนได้ไหม

ให้ผู้เลี้ยงดูเด็ก คือ น้า มาลงทะเบียนได้
อ่านต่อ

เงินไม่เข้าบัญชีตามที่แจ้งไว้ในระบบ แต่กลับไปโอนเงินเข้าบัญชีอื่นแทน

เนื่องจากเงินจะเข้าบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ หากเจ้าของบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงเลขบัญชีหรือ เปลี่ยนธนาคารการผูกพร้อมเพย์ อาจทำให้เงินไม่เข้าบัญชี ดังนั้น ขอให้ผู้มีสิทธิ์รีบแจ้งเจ้าหน้าที่...
อ่านต่อ

ผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบว่ามีเงินเข้าในบัญชีได้อย่างไร

ผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบเงินเข้าในบัญชี (statement) ที่ใช้ในการลงทะเบียน
อ่านต่อ

การรับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่มีประกันสังคม แม่เด็กที่มีสิทธิประกันสังคมที่สามารถมาลงทะเบียนได้ ต้องเกิดตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 เท่านั้น หรือว่าเด็กที่เกิดก่อนหน้านั้นก็สามารถมาลงทะเบียนได้

ลงได้ ต้องมาลงใหม่และไม่ย้อนหลังให้
อ่านต่อ

บทความ

น้ำหนักลูกขึ้นเดือนละกี่กรัมแม่ต้องเช็ค!!! ลูกตัวเล็ก ลูกตัวใหญ่ เกิดจากอะไรกันแน่

น้ำหนักลูก เรื่องน้ำหนักลูก เป็นเรื่องที่คุณแม่ส่วนใหญ่วิตกกังวล คุณแม่อดที่จะเปรียบเทียบลูกตัวเองกับลูกคนอื่นๆที่อายุไล่เลี่ยกันไม่ได้...
อ่านต่อ

เคล็ดลับป้องกันลูกติดจอ ติดมือถือ

พัฒนาการลูกไม่เต็มขั้น เพราะหน้าจอจริงหรือ  การให้ลูกอยู่หน้าจอนานๆอาจจะส่งผลเสียต่อพัฒนาการทางด้านอื่นๆ ของเด็ก...
อ่านต่อ

เคล็ดลับลูกสบายท้องอารมณ์ดีเวอร์

นวดพุงวนไปท้องไม่อืด คุณแม่ทราบหรือไม่ว่า ปัญหาท้องอืดท้องผูกของลูกรักไม่ได้เกิดจาก "นม" เพียงอย่างเดียว...
อ่านต่อ

อุ้มลูกอย่างไรให้ลูกสบายเนื้อสบายตัว

การอุ้มทารกแรกเกิด –  4 เดือน การยกลูกขึ้น 1.ใช้มือข้างหนึ่งช้อนใต้คอลูก แล้วหนุนศีรษะลูก...
อ่านต่อ
Call Center
โทรสาร : 02 253 9119
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ (หยุด วันเสาร์-อาทิตย์)
ตั้งแต่เวลา 8:30น. ถึง 16:30น.
Adderss
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ที่ตั้ง : อาคารดรุณวิถี ชั้น 1 ภายในบริเวณ บ้านราชวิถี
ถนน ราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท
เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
แผนผังเว็บไซต์