ขณะนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการขอรับโอนเงิน สอบถามโทร 02-306-8694, 02-306-8697-8

Contact Us

Leave Us A Message * Required Fields

How would you like us to get in touch with you?

CAPTCHA Image

Refresh Image