News & Activities

Public Relations

พม.รายงานความคืบหน้าการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กับ รายชื่อในฐานข้อมูลลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐต่อคณะรัฐมนตรี

15 May 2561           พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า...
Read more