พัฒนาการเด็ก 2 ขวบครึ่งถึง 3 ขวบ

13 มิถุนายน 2561

ด้านการเคลื่อนไหว

ทักษะ : ลูกสามารถเดินขึ้นบันไดสลับเท้าได้เอง

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ

 1. คุณแม่จับมือข้างหนึ่งของลูกไว้ขณะที่มือลูกอีกข้างเกาะราวบันได
 2. คุณแม่จูงลูกขึ้นบันไดหลายๆ ครั้ง ขณะที่จูงขึ้นให้พูดคุยเพื่อให้กํำลังใจลูกไปด้วย
 3. เมื่อลูกก้าวขึ้นบันไดได้ดีขึ้น ให้คุณแม่ลดการช่วยเหลือโดยเปลี่ยนไปประคองลูกจากด้านหลัง และเดินตามหลังลูกขึ้นไป จนลูกสามารถเดินขึ้นได้เอง

พัฒนาการเด็ก 2 ขวบครึ่งถึง 3 ขวบ ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา

ทักษะ : ลูกสามารถเลียนแบบลากเส้นเป็นวงต่อเนื่องกัน

อุปกรณ์ : สีเทียน กระดาษ สำหรับวาดรูป ขนาด A5

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ

 1. คุณแม่นํำสีเทียน มาลากเส้นเป็นวงต่อเนื่องกันให้ลูกดูเป็นตัวอย่าง
 2. ให้ลูกหยิบสีเทียนและพูดว่า “(ชื่อลูก) หยิบสี และลากเส้นแบบนี้ดูซิ”
 3. ถ้าลูกทําไม่ได้ให้คุณแม่ช่วยจับมือลูกลากเส้นเป็นวงต่อเนื่อง
 4. เมื่อลูกเริ่มทําเองได้ปล่อยให้ลูกทําเอง โดยใช้สีที่แตกต่างกันเพื่อกระตุ้นความสนใจของลูก

พัฒนาการเด็ก 2 ขวบครึ่งถึง 3 ขวบ ด้านการเข้าใจภาษา

ทักษะ : ลูกสามารถนำวัตถุ 2 ชนิด ในห้องมาให้ได้ตามคําสั่ง

อุปกรณ์ : ลูกบอล ตุ๊กตาผ้า หวี ถ้วย  กระจก แปรงสีฟัน

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ

คุณแม่เล่นเกมซ่อนหากับลูก

 1. คุณแม่วางของเล่น 6 ชิ้นตรงหน้าลูก
 2. ชี้ของเล่น บอกชื่อของเล่นให้ลูกรู้จักทีละชิ้น
 3. บอกลูกว่าวันนี้เราจะมาเล่นเกมซ่อนหากัน แล้วให้ลูกหลับตาหรือใช้มือบังตาไว้
 4. คุณแม่เอาของเล่นไปวางไว้ที่จุดต่างๆ ภายในห้อง
 5. ให้ลูกไปหาและหยิบของเล่นมาให้ทีละ 2 ชิ้น โดยใช้คําสั่ง “....(ชื่อลูก)....หยิบ........ และ........มาให้แม่”
 6. ถ้าลูกหยิบไม่ถูกให้ชี้บอกหรือจูงมือลูกพาไปหยิบของ
 7. ทําซํ้าจนลูกสามารถหยิบของได้ถูกต้อง

หมายเหตุ สอดแทรกการฝึกในชีวิตประจำวัน โดยเปลี่ยนใช้วัตถุสิ่งของที่มีภายในบ้าน เช่น ให้ลูกช่วยหยิบของในขณะที่ทํํากับข้าวขณะแต่งตัว และขณะอาบนํ้า

พัฒนาการเด็ก 2 ขวบครึ่งถึง 3 ขวบ ด้านการใช้ภาษา

ทักษะ : ลูกสามารถพูด 3 คํา ติดต่อกันได้อย่างน้อย 4 ความหมาย

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ

ฝึกสอนลูกในชีวิตประจําวัน เช่น

 1. ถ้าลูกพูดได้ทีละคําหรือสองคําคุณแม่ควรขยายคําพูดของลูกให้เป็น 3 คํา เช่น ลูกพูด “ไป” คุณแม่พูดว่า “ไปหาแม่” “ไปกินข้าว”
 2. อ่านหนังสือนิทานประกอบภาพให้ลูกฟังและใช้คําถามเกี่ยวกับเรื่องราวในนิทานให้ลูกตอบ
 3. พยายามพูดคํา 3 คําให้ลูกฟัง เช่น แม่ไปเที่ยว ไม่เอานม
 4. ร้องเพลงลูกที่ใช้คําพูดง่ายๆ ให้ลูกฟังบ่อยๆ พร้อมทําท่าทางตามเพลง เว้นวรรคให้ลูกร้องต่อ เช่น “ช้าง ช้าง ช้าง น้องเคยเห็น ... (ช้างหรือเปล่า)”

พัฒนาการเด็ก 2 ขวบครึ่งถึง 3 ขวบ ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม

ทักษะ : ลูกสามารถใส่กางเกงได้เอง

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ

เริ่มฝึกลูกโดยใช้กางเกงขาสั้นเอวยืด มีขั้นตอนดังนี้

 1. คุณแม่สอนให้ลูกรู้จักด้านนอกหรือด้านใน ด้านหน้าหรือด้านหลังของกางเกง
 2. จัดให้ลูกนั่ง คุณแม่จับมือลูกทั้ง 2 ข้าง จับที่ขอบกางเกง และดึงขอบกางเกงออกให้กว้าง สอดขา เข้าไปในกางเกงทีละข้างจนชายกางเกงพ้นข้อเท้า
 3. ให้ลูกยืนขึ้น คุณแม่จับมือลูกดึงขอบกางเกงให้ถึงระดับเอว
 4. ถ้าลูกเริ่มทําได้ให้ลดการช่วยเหลือลงทีละขั้นตอนและปล่อยให้ลูกทําเอง

ที่มา : คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี สำหรับผู้ปกครอง กระทรวงสาธารณสุข

 

Tag :

แผนผังเว็บไซต์