น้ำหนักที่เหมาะสมสำหรับคนท้องควรเป็นเท่าใด

14 พฤษภาคม 2561

น้ำหนักของคนท้องจะค่อยๆเพิ่มสำหรับคนตั้งครรภ์แต่ละคน อัตราการเพิ่มของน้ำหนักจะไม่เท่ากันโดยทั่วไป 3เดือนแรกของการตั้งครรภ์น้ำหนักจะเพิ่มประมาณ 1-2 กิโลกรัมหลังจากนั้นจะเพิ่มประมาณครึ่งกิโลกรัมต่อสัปดาห์ ตารางด้านข้างแสดงน้ำหนักที่เหมาะสม

แหล่งที่มา :

https://www.siamhealth.net/public_html/mother_child/Pregnancy/preg_nutrition1.html

Tag :

แผนผังเว็บไซต์