ประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

14 พฤษภาคม 2561

การเลี้ยงลูกด้วย "นมแม่" นั้นมีประโยชน์ทั้งกับสุขภาพของแม่และสุขภาพของลูก มีดังนี้

ประโยชน์ที่ลูกได้รับ

 1. นมแม่มีสารอาหารครบถ้วนทำให้ลูกเจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ตามวัย
 2. นมแม่มีภูมิต้านทานโรค ทำให้ลูกแข็งแรงไม่ค่อยเจ็บป่วย
 3. นมแม่ ทำให้มีพัฒนาการทางสมองที่ดี
 4. ลดโอกาสลูกท้องเสียและท้องอืดท้องเฟ้อ
 5. กลิ่นขับถ่ายของลูกไม่เหม็นรุนแรง
 6. ลดโอกาสเป็นผื่นแพ้ ผิวหนังอักเสบ

ประโยชน์ที่แม่ได้รับจากการให้ลูกกินนมแม่

 1. มีกระดูกที่แข็งแรงกว่าในระยะยาว
 2. ลดโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข
 3. ลดน้ำหนักได้เร็ว ทำให้มีรูปร่างสมส่วน
 4. ป้องกันการตกเลือดหลังคลอด
 5. สะดวกต่อแม่ ให้ลูกกินนมเวลาใดก็ได้

ประโยชน์เพื่อแม่และครอบครัว

 1. ประหยัดรายจ่าย ในการซื้อและเตรียมนมผสม
 2. ลูกแข็งแรง ทำให้ประหยัดรายจ่ายจากค่ารักษาพยาบาลลูก
 3. เชื่อมความรัก และความสัมพันธ์ภายในครอบครัว

 

แหล่งที่มา : http://www.thaksinhospital.com/thaksin/hot.php?id=349

Tag :

แผนผังเว็บไซต์