ระยะเวลาที่ควรเริ่มให้นม

14 พฤษภาคม 2561

ให้ได้เร็วที่สุดหลังจากแม่และลูกได้พักผ่อนหลังคลอดแล้ว แม่ไม่มี นํ้านม แต่เพื่อกระตุ้นให้นํ้านมมาเร็ว ควรให้ลูกดูดนมแม่เร็วที่สุด โดย เริ่มภายใน 2-3 ชั่วโมง หลังคลอด

นํ้านมแม่ในวันแรกๆ มีสีเหลืองอ่อนและมีไม่มาก แต่เป็นนํ้านมที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง เพราะช่วยป้องกันโรคหลายอย่างได้ จึงควรให้ลูกดูดไม่ควรบีบทิ้ง

ระยะเวลาของการให้นมแม่

ควรให้ลูกกินนมแม่ไปเรื่อยๆ จนอายุอย่างน้อย 18 เดือน เพราะ นมแม่มีสารอาหารต่างๆ ครบถ้วน เมื่อลูกอายุ 4 เดือน ควรเริ่มอาหารเสริม

 

แหล่งที่มา : หนังสือคู่มือการดูแลลูกรักวัยแรกเกิด จนถึงอายุ 6 ปี จัดทำโดย กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Tag :

แผนผังเว็บไซต์