อุ้มลูกอย่างไรให้ลูกสบายเนื้อสบายตัว

13 มิถุนายน 2561

การอุ้มทารกแรกเกิด –  4 เดือน


การยกลูกขึ้น

1.ใช้มือข้างหนึ่งช้อนใต้คอลูก แล้วหนุนศีรษะลูก

2.ใช้มืออีกข้างหนึ่งเข้าไปรองใต้หลังและก้นของลูก เพื่อรองรับด้านล่างของลำตัว

3.ยกตัวลูกขึ้นมาช้า ๆ เบา ๆ มองหน้าลูกไว้จะคุยกับลูกก็ได้

4.จัดลูกให้อยู่ในท่าอุ้มที่คุณแม่หรือคุณพ่อถนัดค่ะ

การอุ้มลูก มี 3 แบบ

แบบที่ 1 อุ้มพาดบ่า  ให้หันลูกเข้าหาตัวคุณพ่อหรือคุณแม่  ยกตัวลูกขึ้นตามวิธีการที่กล่าวไว้  แล้วให้ศีรษะลูกวางบนบ่าขณะที่แขนข้างหนึ่งของเราพาดหลังลูกและจับศีรษะหรือด้านหลังคอลูกไว้เบา ๆ แขนอีกข้างใช้หนุนก้นลูกเพื่อไม่ให้เลื่อนลงได้  และอาจใช้หยิบของได้บางครั้ง

แบบที่ 2 อุ้มนอนบนแขน  (cradle)  ให้ศีรษะของลูกวางบนข้อศอกขณะที่งอแขน แล้วพยุงหลังและก้นด้วยมือ ข้างเดียวกับศอกที่วางศีรษะลูก มืออีกข้างอ้อมมาพยุงก้นหรือหลังของลูก แขนทั้งสองข้างมาบรรจบกันคล้าย ๆ วงรี ใบหน้าของลูกจะอยู่ใกล้ ๆ หน้าอกของเราขณะอุ้มแนบตัวลูกให้ชิดกับตัวของคุณพ่อหรือคุณแม่

แบบที่ 3 อุ้มลูกด้วยเป้อุ้มลูก  การใช้เป้อุ้มเด็กนั้นควรใช้ตามคำแนะนำของผู้ผลิต และใช้ตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

การวางลูกลงนอน

1.ค่อย ๆ เปลี่ยนลูกจากท่าอุ้มให้เป็นท่านั่งที่เพิ่งใช้ยกลูกขึ้นมา มือข้างหนึ่งช้อนใต้คอลูกแล้วหนุนศีรษะลูกไว้ มืออีกข้างหนึ่งช้อนใต้คอลูกแล้วหนุนศีรษะของลูกไว้ มืออีกข้างหนึ่งสอดอยู่ใต้แผ่นหลังและก้นของลูก เพื่อพยุงด้านหลังของลำตัวลูก

2.วางลูกลงช้า ๆ อย่างเบามือ ระหว่างนี้มองหน้าลูกหรือคุยกับลูก

3.วางให้ลูกนอนบนเตียงอย่างเรียบร้อยแล้วค่อย ๆ เอามือที่รองตัวลูกออกเบา ๆ

4.ก่อนที่จะเดินไปจากเตียง ให้ดูว่าลูกนอนหลับดีหรือไม่

 

 

แห่ลงที่มา :  www.maerakluke.com/topics/26575

Tag : #การอุ้มทารกแรกเกิด –  4 เดือน

แผนผังเว็บไซต์