ข่าวและกิจกรรม

ประกาศ

การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

19 กุมภาพันธ์ 2563 การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จ่ายให้กับผู้มีสิทธิฯ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ...
อ่านต่อ
ประกาศ

การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ยังไม่สามารถจ่ายได้

6 กุมภาพันธ์ 2563 การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ยังไม่สามารถจ่ายได้...
อ่านต่อ
ประกาศ

การโอนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม 2562

7 ธันวาคม 2562 การโอนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนธันวาคม 2562 เบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้...
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

พม. พร้อมจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 10 ตุลาคม นี้

9 ตุลาคม 2562 พม. พร้อมจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 10 ตุลาคม นี้ วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณโถง ชั้น 1...
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

10 ต.ค.62 นี้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท

9 ตุลาคม 2562 พม. พร้อมจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 10 ตุลาคม นี้ เผยยอดผู้มีสิทธิ์กว่า 5.6 แสนราย วงเงินรวมกว่า 1.6 พันล้านบาท นางเทพวัลย์...
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

31 พฤษภาคม 2562 เริ่มรับลงทะเบียน 31 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
อ่านต่อ
ประกาศ

ชงขยายอายุเด็กแรกเกิด รับเงินอุดหนุน เข้าครม. เป็นของขวัญปีใหม่

12 ธันวาคม 2561 เมื่อวันที่ 20 พ.ย. นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)...
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

"สมคิด" ประชุมด่วนแก้ปัญหา เงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

12 ธันวาคม 2561 จากกรณีที่รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งเน้นให้ประเทศมี “ความมั่นคง มั่งคั่ง...
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

Ministry plans to increase income ceiling for families eligible for child subsidies

12 ธันวาคม 2561 The Social Development and Human Security Ministry plans to seek Cabinet approval to expand the base income of families eligible for child subsidies....
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

พม.เล็งชงครม.เพิ่มเงินอุดหนุนเด็ก0-6ปี

12 ธันวาคม 2561 เมื่อวันที่ 23 ต.ค. พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)...
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เงินเด็ก 0-6 ขวบขยับฐานตามบัตรคนจน

12 ธันวาคม 2561 พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)...
อ่านต่อ
กิจกรรมของโครงการ

สสส.กับการสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย

24 พฤศจิกายน 2561        สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4) ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)...
อ่านต่อ
กิจกรรมของโครงการ

พม.ถอดบทเรียนขยายผลโชว์งานสังคม ชงเงินสงเคราะห์แลกจิตสาธารณะ เชื่อมข้อมูลเหยื่อค้ามนุษย์ขยับเทียร์

24 พฤศจิกายน 2561      เมื่อวันที่ 5 ส.ค.ที่ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ในงาน Thailand Social Expo 2018...
อ่านต่อ
กิจกรรมของโครงการ

คณะผู้แทนจากประเทศภูฎานเยี่ยมชมโครงการและลงพื้นที่เยี่ยมแม่และเด็กในโครงการ

2 พฤศจิกายน 2561
อ่านต่อ
ประกาศ

18 กรกฎาคม 2561 กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอแจ้งการย้ายสถานที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจากสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี...
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

พม.รายงานความคืบหน้าการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กับ รายชื่อในฐานข้อมูลลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐต่อคณะรัฐมนตรี

15 พฤษภาคม 2561 พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘...
อ่านต่อ
แผนผังเว็บไซต์