18 กรกฎาคม 2561

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ขอแจ้งการย้ายสถานที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจากสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

มาประจำการที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน  ชั้น 2 อาคาร 3 ชั้น

เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02 255 5850 - 7  ต่อ  122, 123, 147

โทรสาร. 02 253 9119

 

Tag :

แผนผังเว็บไซต์